Putsning & Omputsning

En fasad ska klara av en hel del. Vi förväntar oss inte att behöva göra mycket åt ytterväggarna mer än att tvätta de och måla om då färgen börjar se lite trött ut. Faktum är att en omputsning kan avslöja problem som vi inte varit medvetna om. Små sprickor kanske inte ger anledning till putsning av fasad, men frågan är förstås vad de beror på. Det finns mycket att tänka på då man vill snygga till sitt hus utvändigt, och även om man klarar det mesta av jobbet själv så ska man alltid dra nytta av de tips och råd som erfarna hantverkare kan ge.

omputning

Hur mår din fasad?

När tog du sist en nära titt på din fasad? Ett hus rör sig och det betyder att du förr eller senare kommer att behöva en fasadrenovering. Det här kan innebära en enklare omputsning eller en omfattande putsning av fasad som kan ta flera veckor. För att komma fram till vad som ska göras så bör du ta reda på hur fasaden mår därunder putsen. En duktig murare eller annan fackman kan ge dig de tips och råd som du behöver för att veta vad som krävs för att få ytterväggar som kommer att se pigga och fräscha ut under många år framöver. Om det är så att sprickbildningar har uppstått på grund av vattenskador i grunden eller sättningar så kanske du först och främst måste åtgärda detta innan det blir tal om puts på väggarna.

Putsa ett mindre område

Det finns förstås tillfällen då man alls inte behöver någon omfattande fasadrenovering. Det kan räcka med att man tar hand om mindre sprickor och skador på den yta som ska behandlas för att sedan måla om. Det här går för det mesta att göra själv men fördelen med en duktig hantverkare är att man får ett jämt resultat med kvalitet och färg som matchar den puts som redan sitter där. Det gäller nämligen att förstå hur man blandar till putsbruket så att det matchar det som redan finns på väggen. Om man sedan ska lägga på färg så är det ju också viktigt att denna inte avviker från resten av väggen så att man inte kommer att se den renoverade delen som en nål i ögat varje gång man blickar mot sin husfasad.

Totalrenovering

En totalrenovering av en husfasad kan låta som en plågsam procedur. Man kanske oroar sig för att en putsning av fasad kommer att leda till mer omfattande arbeten och en fasadrenovering som till sist kommer att kosta skjortan. Lösningen på detta problem är att inte själv utföra arbeten med hoppet om att det hela nog blir bra och att man inte kommer att behöva tänka mer på saken om det hela ser OK ut. Genom att istället kontakta en duktig hantverkare som är pålitlig så kan man komma fram till hur en omputsning bör genomföras och vad som absolut måste göras innan man lägger på puts. På så vis så får man en fasadrenovering som både håller och som blir kostnadseffektiv.